Dikkat Eksikliği

ZEKA TESTLERİ VE EĞİTİMSEL AÇIDAN ÖNEMİ

Zeka nedir?

Zeka testlerine geçmeden önce zeka nedir bunun üzerinde durmak bunu açıklamak gerekir.

Zeka; çok yönlü, bir çok bileşeni olan, soyut zihinsel yetenekleri ifade eden bir kavramdır.

Böyle soyut ve karmaşık bir olguda kişinin belirli bir özelliğine veya yeteneğine bakılarak ölçülemez.

Zeka ölçülürken kişinin 10 ayrı alandaki zihinsel yetenekleri ve performansı taranır, ölçülür.Bu 10 ayrı testten aldığı puanlar değerlendirilir ve zeka puanına ( IQ ) ulaşılır.

Nerelerde kullanılır?

Zeka testleri değişik alanlarda kullanılsa da en yaygın olarak eğitimde kullanılmaktadır.

Zeka testleri; bir çocuğun zihinsel gelişim geriliğini veya üstünlüğünü ortaya çıkarabileceği gibi hangi yeteneklerinin daha fazla veya daha az gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Zeka testleri; bize, sadece çocuğun üstün veya eksik olduğu alanları göstermenin ötesinde çocukların potansiyellerini ve erişebileceği sınırları gösterir. Bu açıdan çok önemli ve faydalıdır.

Çünkü bir çocuğun potansiyel ve sınırlarını önceden bilmek, onun eğitimini önceden planlamak ve düzenlemek imkanını bize sunar. Ailelerde bu bilgiler ışığında çocuklarının geleceğine yön verip, planlama yapıp, ona göre beklenti içine olurlar.

Eğitim çok pahalı ve uzun vadeli bir yatırımdır. Eğitimde yapılan hataların telafisi güçtür.

Maalesef eğitim gibi telafisi ve geri dönüşü güç, pahalı, emek isteyen ve uzun vadeli bir yatırım; çocuklar tanınmadan, potansiyel ve yetenekleri bilinmeden tesadüfü yapılıyor.

Yetenek ve kapasitelerinden farklı eğitim alan çocuklarda başarı ya çok düşük oluyor yada tesadüfü oluyor.

Çocuk sahibi olan her anne baba çocuğun sağlıklı olduğu kadar zeki olmasını da ister ve zekasını merak eder.

Kimlere zeka testi yapılmalıdır?

Özellikle beceriler ve farklılığı ile çevresi tarafından fark edilen çocukların aileleri, çocuklarının zeki olduğunu düşündükleri için zeka testi yaptırmak isterler. Bunun dışında zeka testine ihtiyaç duyulmasının sebebi; öğrenme güçlüğünün saptanması olabileceği gibi üstün zeka gücünün saptanması da olabilir.

Her iki uçta da çocuklar, uyum ve davranış problemi yaşayabilir.

Ama sonuç olarak; illaki bir problem olmaksızın veya herhangi bir gerilik veya üstünlük olmadan çocukların tanınması, geleceklerinin ve eğitimlerinin planlanabilmesi amacıyla çocuklara zeka testi yaptırılabilir.

Zeka Testlerinin güvenirliği

Zeka; bazı bilim ve magazin dergilerinde veya internet sayfalarında çıkan hiçbir bilimsel değeri olmayan

kağıt - kalem testleri ile ölçülemeyecek kadar komplex bir kavramdır. Bu derece komplex ve soyut bir olgu

ancak bilimselliği kanıtlanmış testlerle ve bu testleri kullanma yetkisine sahip uzmanlarca ölçülebilir.

Şu anda Dünya' da ve Türkiye' de zekayı ölçmede kullanılan en güvenilir ve yaygın olarak kullanılan zeka testi WISC-R zeka testidir.

Bu test çocuğun zekasını 10 ayrı alt alanda, beynin hem sağ, hem de sol yarımküresinin fonksiyonlarını tarayarak ölçer. O nedenle testin güvenirliği % 98 civarındadır. Yani zekayı %98 oranında bir güvenirlikle ölçmektedir.

Zeka testini nerelerde yaptırılabilir?

 • Zeka testini yetkili ve uzman psikologların çalıştığı merkez ve kliniklerde yaptırmak mümkündür.
 • Başarılı ve üstün özelliklere sahip çocuk yetiştirmek
 • Üstün özelliklere sahip çocuk yetiştirmek için ön koşul insanı tanıma sanatıdır. Bir çocuğu ne kadar erken ve iyi tanırsak, zamanında doğru ve isabetli hareket etme ve başarılı olma ihtimalimizde artar.
 • Çocukları tanıma sanatının içinde çok değişik bölümler ve rengarenk katmanlar var. Bu rengarenk katmanlar çözülmeye başladığı zaman insanda değişik yönleri ile ortaya çıkmaya başlar.
 • Yaradılıştan gelen özellikler itibari ile her insanda belirgin ve baskın yetenek ve özellikler vardır.
 • Bu özelliklerin bazıları iyi bir gözlemci tarafından dışardan anlaşılabilir. Fakat bazı özelliklerin belirlenmesi, fark edilmesi, keşfedilmesi ve rakamsal olarak ifade edilmesi gözlemle mümkün değildir.
 • Bu özellikler ancak yapılandırılmış testlerle ölçülebilir ve test edilebilir.
 • Eğitimde kabalama veya tahmini bir yöntemle başarı yakalanamaz. Yakalansa bile tesadüfü olacaktır.
 • Çocuğu tanıyorsak, çocuk hakkında doğru ve isabetli kararlar vermek başarıyı kuşkusuz kat kat artıracaktır.
 • Kişilerin kapasitelerinin yüksek olduğu alanlarda eğitim almaları, çalışmaları, bu alanlara yönlendirilmeleri onları başarıya götürmede önemli rol oynayacaktır.
 • Bu testler sadece başarılı olma açısından değil insanın kendini tanıması, eksilerini ve artılarını bilmesi açısından da önemi büyüktür.

GELİŞİM TARAMA TESTLERİ ( 0- 6 yaş )

0-6 Yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

0-6 yaş dönemi okul öncesi döneme denk geldiği için çocuklardaki bazı gelişme gecikmeleri ve gerilikleri ya fark edilmiyor yada geç fark ediliyor.

Fizyolojik gelişmeler daha elle tutulur, gözle görülür olduğu için aileler tarafından daha net ve açık olarak gözlenebilmektedir.

Ama dil, bilişsel, zihinsel, sosyal beceri, özbakım gibi alanlardaki gelişmeler net ve gözle görülebilir gelişmeler olmadığı gibi üstelik modern tıbbi cihazlarla dahi bu alandaki gerilik veya gecikmeler tespit edilememektedir.

İşte bu test gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması, teşhis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar.

Sadece gelişimsel gerilik, gecikme ve ilerilikleri tespit etme ve ona göre önlemler almanın ötesinde çocuğun gelişini dört ayrı alanda tespit ettiği gibi ayrıca akranlarına ve Türkiye ortalamasına göre ne kadar ileride, ne kadar geride olduğunu bize rakamsal ve yüzde olarak sunar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE DİKKAT TESTLERİ

Dikkat dağınıklığı, çocukların eğitimdeki başarılarını düşüren en büyük faktörlerden biridir.

Çocuk ne kadar zeki ve çalışkan olursa olsun eğer dikkat dağınıklığı problemi varsa bu zekasının ve çalışmasının bire bir karşılığını alamayacaktır, çünkü bu dağınık dikkat çocuğun bilgileri yeterince algılamasına ve algıladığı bilgileri de öğrenmesine engel olacaktır.

Dikkat dağınıklığı okul öncesi dönemde pek fark edilmeyebilir ama okul dönemiyle beraber bu sorun daha belirgin şekilde kendini gösterir ve bir takım sorunları da beraberinde getirmeye başlar.

Dikkat eksikliği olan çocuklar ;

 • Dikkat dağınıklığı özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir.
 • Bu çocuklar uzun süre yerinde duramazlar,
 • Oyun oynayamazlar ve ne yapacaklarını bilmeden amaçsızca hareket ederler.
 • Okulla beraber öğrenmeye olan ilginin azlığı belirginleşir,
 • Ödev yapmakta zorlanır, sıkılır,
 • Öğretmen ve annenin zoruyla ödevlerini tamamlar,
 • Gerek okulda gerekse evde masa başında oturamazlar, otursalar bile değişik bahanelerle sık sık masadan kalkarlar,
 • Başladıkları bir işi bitirmekte zorlanırlar,
 • Çabuk sıkıldıkları için dersten derse, konudan konuya geçer dururlar.
 • Dikkat eşikleri düşük oldukları için ders veya bir iş yaparken çevresel uyarıcılardan çabuk etkilenir, dikkatleri çabuk dağılır.
 • Ders dışı faaliyetlerle çok ilgilenirler, dersi takip etmekte zorlanırlar.
 • Derste sıkılmaları nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak davranışlarda bulunurlar.
 • Okuma yazma becerileri kötü ve başarı olarak arkadaşlarından geridirler.
 • Sınıfta ve dışarıda sıkca eşya kaybederler.
 • Sınavlarda dikkatsizce olmayacak hatalar yaparlar
 • Bir an önce bitirip kurtulmak için; acele edip yanlış okuyup, yanlış yaparlar.
 • Çeldirici şıklara çabuk kanarlar.

Eğer sizde çocuklarınızda bu ve buna benzer belirtileri, sorunları gözlemliyor ve yaşıyorsanız çocuğunuzda muhtemelen 'Dikkat Eksikliği' sorunu vardır. Dikkat eksikliği gözlemlerle aşağı yukarı anlaşılabilir. Ama bu konuda kesin bir karara varmak ve dikkat eksikliği teşhisi koyabilmek için klinik testlerden yararlanmak gerekmektedir. Dikkat Eksikliğini tespit etmeye yarayan testler, uygulaması basit ve pratik testlerdir. Bu konuyla ilgili yardımı ilgili uzmanların çalıştığı kurum ve kliniklerden alabilirsiniz

Bize Ulaşın: 0242 317 08 97
Psikiyatrist İletişim Formu Web Tasarım Antalya web tasarımı